Guide till att ansöka om bygglov för skyltar

Introduktion

Funderar du på att sätta upp en ny skylt för ditt företag? I många fall behöver du bygglov först. Här guidar vi dig genom processen och hjälper dig förstå när du behöver ansöka om bygglov och hur du går tillväga. Vår expertis på Signmakerr garanterar att du får rätt information och stöd genom hela processen.

Snabbguide: Behöver du bygglov?

Skyltar inom detaljplanelagt område kräver oftast bygglov
Undantag finns för små skyltar (under 1 m²) och tillfälliga evenemangsskyltar
Särskilda regler gäller i kulturhistoriskt värdefulla områden

När krävs bygglov inte?

Bygglov krävs generellt för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom detaljplanelagt område. Dock finns det undantag:
Skyltar mindre än 1 m²
Orienteringstavlor mindre än 2 m²
Skyltar för tillfälliga evenemang (max 4 veckor)
Skyltar inomhus
Valreklam och vissa offentliga skyltar
Obs: Dessa undantag gäller inte i områden av historisk, kulturell, miljömässig eller konstnärlig betydelse. Kontrollera alltid med din kommun om du är osäker!

Ytterligare överväganden

Strandskydd: Om din skylt ska placeras inom strandskyddat område kan du behöva söka strandskyddsdispens, oavsett om skylten kräver bygglov eller inte. Kontakta din kommun för mer information.
Offentliga platser: Att placera en skylt på allmän mark kräver tillstånd från polisen och eventuellt markägaren.
Väglagen: Skyltar nära allmänna vägar kan behöva godkännande enligt väglagen.

Olika typer av skyltar och deras bygglovskrav

1. 
Fasadskyltar: Kräver oftast bygglov om de är större än 1 m²
2. 
Fristående skyltar: Kräver nästan alltid bygglov
3. 
Flaggskyltar: Kan kräva bygglov beroende på storlek och placering
4. 
Vepa/banderoll: Tillfälliga vepar kan vara undantagna, permanenta kräver oftast bygglov
5. 
Skyltfönster: Skyltar innanför fönster kräver vanligtvis inte bygglov
Handläggningstiden är vanligtvis 6-10 veckor
Kommunen kan be om kompletterande information
6. 
Vid godkännande, följ anvisningarna i bygglovet
Starta inte installationen förrän du fått startbesked
Följ de godkända planerna och kontrollplanen
Pro-tips: Tydlig och detaljerad dokumentation kan påskynda din ansökningsprocess!

Steg-för-steg guide till bygglovsansökan

1. 
Kontrollera om du behöver bygglov
Granska skyltens storlek och placering.
Kolla kommunens detaljplan och eventuella skyltprogram
2. 
Samla nödvändiga dokument
Fasadritning: Visar skyltens placering på byggnaden
Situationsplan: Visar skyltens placering på fastigheten
Skyltbeskrivning: Detaljer om design, storlek och material
Kontrollplan: Beskriver kontroller under installationen
3. 
Fyll i ansökningsformuläret
Använd kommunens e-tjänst eller blankett
4. 
Skicka in ansökan till kommunen
Betala ansökningsavgiften (varierar mellan kommuner)
5. 
Vänta på besked
Handläggningstiden är vanligtvis 6-10 veckor
Kommunen kan be om kompletterande information
6. 
Vid godkännande, följ anvisningarna i bygglovet
Starta inte installationen förrän du fått startbesked
Följ de godkända planerna och kontrollplanen
Pro-tips: Tydlig och detaljerad dokumentation kan påskynda din ansökningsprocess!

Förstå skyltregler

I svensk lagstiftning definieras en skylt som en tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Många kommuner har egna skyltprogram eller skyltpolicier. Även om dessa inte är juridiskt bindande kan de ge dig en bra idé om vad som sannolikt kommer att godkännas i ditt område. Dessa kan ge riktlinjer för:
Skyltars utformning och placering
Färg- och materialval
Belysning av skyltar
Särskilda regler för historiska områden
Kontrollera alltid med din kommun om lokala bestämmelser innan du planerar din skylt.

Checklista för bygglovsansökan

Fasadritning
Situationsplan
Skyltbeskrivning
Kontrollplan
Ansökningsblankett

Efter att du fått bygglov

1. 
Påbörja installationen först efter att du fått ditt startbesked.
2. 
Följ de godkända planerna och kontrollplanen under installationen.
3. 
När du är klar, lämna in den underskrivna kontrollplanen till kommunen.
4. 
Vänta på ditt slutbesked innan du börjar använda skylten.

Vanliga frågor

  • Det varierar, men vanligtvis 6-10 veckor. Komplexa fall kan ta längre tid.

  • Kostnaden varierar mellan kommuner. Kontakta din kommun för aktuell prislista.

  • Ja, du kan överklaga till länsstyrelsen inom tre veckor från beslutet.

  • Generellt inte, såvida det inte väsentligt ändrar skyltens utseende eller konstruktion.

  • Digitala skyltar kräver oftast bygglov och kan ha särskilda regler gällande ljusstyrka och innehåll.

Behöver du hjälp?

Att navigera genom bygglovsprocessen kan vara knepigt, men du behöver inte göra det ensam. På Signmakerr är vi experter på skyltregler och kan guida dig genom varje steg i processen. Från att designa en skylt som uppfyller lokala riktlinjer till att hantera bygglovsansökan, är vi här för att göra din skyltresa smidig och framgångsrik. Vi kan hjälpa dig med:
Rådgivning om bygglovskrav
Framtagande av ansökningsdokument
Hantering av hela bygglovsprocessen
Design och tillverkning av skyltar som uppfyller lokala krav
Kontakta oss idag för att få veta hur vi kan hjälpa dig att få upp din skylt lagligt och effektivt!
info@signmakerr.se
0520-405340
Få hjälp med bygglov idag
Kom ihåg att regler kan variera mellan kommuner, så kontrollera alltid med din lokala byggnadsnämnd för den mest aktuella informationen.